START | HISTORIK | VÅR UPPGIFT | VÅR TIDNING | KONFERENSER & RESOR | BILDGALLERI | KONTAKT

VÅR TIDNING 

Beställ vår tidning ”Budskapet från Jerusalem” som utkommer varannan månad med information om vårt arbete i Israel och världen över med det judiska folket.

Sänd ditt namn och din adress till icej.sweden@telia.com så kommer tidningen hem till dig.