START | HISTORIK | VÅR UPPGIFT | VÅR TIDNING | KONFERENSER & RESOR | BILDGALLERI | KONTAKT

VÅR UPPGIFT

Internationella Kristna Ambassadens uppgift idag är densamma som vid grundandet 1980: att trösta det judiska folket. På vilket sätt kan vi dåd göra det? Vi hjälper judar världen över att immigrera till Israel. År 2006 välkomnade vi den hundratusende juden som Kristna Ambassaden hjälpt att komma till Israel. Vårt immigrationsarbete har varit mycket centrerat kring f d Sovjetiska stater, där vi har arbetare som lokaliserar den judiska befolkningen, informerar dem om möjligheterna att komma till Israel och slutligen finns som en hjälpande hand med byråkratin och med resan till Israel.

Vi har genom åren haft ett gott samarbete med Jewish Agency i arbetet med att hjälpa judar att komma hem (aliyah). Genom våra kontor, som finns i 80 länder, hjälper vi judar från hela världen att komma till Israel. Under senare år har vi sett en kraftig ökning av judar från västvärlden som valt att komma till Israel.

På plats i Israel utför vi ett stort socialt arbete, främst bland fattiga immigranter. Vi hjälper till med bostad, mat och pengar till räkningar etc. Vi har även ett eget sjukskötersketeam som åker runt till gamla och sjuka för att ge dem vård och mediciner. Vi har ständigt pågående projekt där vi hjälper alla som har behov av olika slag. Vi har även projekt där vi går in och stödjer samexistens mellan judar och araber. Arbetet i Israel inkluderar alla som bor där, oavsett religion. Under 2006 fokuserades mycket hjälparbete till norra Israel som drabbades hårt av kriget. Dessa människor behöver fortfarande stöd och hjälp på många sätt.

Var med och stöd det judiska folket idag! Din hjälp gör drömmen om hemlandet verklig!

Varje år anordnas den stora Lövhyddohögtiden. Då samlas tusentals kristna från världens alla hörn för att under en vecka lyssna på undervisning och stödja landet. Lövhyddofesten lockar flest turister till landet under året, vilket verkligen uppskattas av den israeliska staten! Israels Premiärminister brukar varje år tala till deltagarna och uttrycka sin uppskattning för vår närvaro i landet och under festen.

Internationella Kristna Ambassadens arbete är grundat på vad Bibeln säger om Israel, det judiska folket och församlingen. En del av arbetet består i information till församlingar världen över. i Jerusalem har vi vår Executive Director Malcolm Hedding, och även vår internationella Director Jürgen Bühler. De är ofta på resande fot i olika församlingar och deras undervisning uppskattas av många.

I Sverige arbetar vi med att samla in pengar till judars hemvändande, samt till social hjälp i Israel. Vi ger varannan månad ut vår tidning, Budskapet från Jerusalem, med aktuell information om Israel och vårt arbete. Svensk Director är Anki Backmark, och sammanlagt arbetar 4-5 personer oavlönat med arbetet i Sverige.

Malcolm Hedding
Executive Director
Jerusalem

www.icej.org

Anki Backmark
Svensk Director