START | HISTORIK | VÅR UPPGIFT | VÅR TIDNING | KONFERENSER & RESOR | BILDGALLERI | KONTAKT

HISTORIK

Den internationella Kristna Ambassaden bildades i Jerusalem 1980. Det var en grupp kristna som på ett konkret sätt ville stödja Israel då världens ambassader flyttades från Jerusalem till Tel Aviv för att visa att man inte såg Jerusalem som Israels huvudstad.

En liten grupp kristna grundade då en kristen ambassad i Jerusalem som skulle vara ett forum för kristna världen över som ville stödja Israel. Man grundade Internationella Kristna Ambassaden på bibelordet i Jesaja 40:1; ”Trösten, trösten mitt folk säger eder Gud. Talen ljuvligt till Jerusalem.”

För att samla människor till Jerusalem startade man en årlig fest under Lövhyddohögtiden, där alla kunde samlas för att lovsjunga, be, lyssna på undervisning och stödja det judiska folket. Denna årliga fest har vuxit sig stark genom åren, och idag samlas omkring 5000 människor från olika länder under den vecka då Lövhyddohögtiden infaller. Under festen arrangeras även en marsch genom Jerusalems gator, där alla länder går i grupper med sin flagga. Marschen är mycket uppskattad av befolkningen i Jerusalem, tusentals människor står utefter gatorna och stämningen är hög. En enorm upplevelse!

Genom åren har Internationella Kristna Ambassadens arbete vuxit ut till olika länder. Idag finns ca 80 kontor i olika länder, av vilka Sverige är ett. Det svenska kontoret grundades av Pastor Per-Inge Storm, som var en stark Israelvän och besökte landet med pilgrimer långt mer än hundra gånger. Efter Per-Inge Storms bortgång drivs arbetet vidare av hans dotter, Anki Backmark, som även hon besökt landet ett flertal gånger.

Var med och stöd det judiska folket idag! Din hjälp gör drömmen om hemlandet verklig!